Organizační poradenství

Kvalifikaci resp. způsobilost poradců společnosti A-Z poradce s.r.o. je možné rozdělit do následujcích  oblastí:

Osvědčení interního auditora

Osvědčení z průběžného vzdělávání

Ekonomika a účetnictví

Odbornou zprůsobilost účetních je možné doložit dlouholetou praxí, vysokoškolským vzděláním a osvědčením daňového poradce. 

 

Pravidleně se účastníme školení a seminářů pořádaných různými vzdělávacími agenturami. S ohledem na širokou nabídku upřednostňujeme vzdělávací agenturu INTEGRA CENTRUM s.r.o., Komoru daňových poradců ČR, Svaz účetních, kde vybíráme z jejich každoročního plánu školení a seminářů.

Služby v oblasti BOZP

V oblasti BOZP se pravidelně účastníme doškolovacích kurzů u různých vzdělávacích subjektů a vlastníme platné osvědčení odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik.

Služby v oblasti PO

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Ocelové konstrukce

Oprávnění firmy

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.