Organizační poradenství, BOZP a PO

 • EWAC spol. s.r.o., České Budějovice - (chemické produkty a příslušenství pro lakovny) - spolupracujeme při udržování systému kvality a EMS dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 a při plnění povinností v oblasti BOZP a PO
 • Gabriel s.r.o., České Kopisty - (zahradnická společnost) - spolupracujeme při udržování systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a při plnění povinností v oblasti BOZP a PO
 • Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o., Ledeč n.S. - (katastr nemovitostí, inženýrská geodézie, pozemkové úpravy a organizační poradenství) - spolupracujeme na společných projektech v oblasti organizačního poradenství a při udržování systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001:2008
 • HAVAX a.s., Liberec - (realizace staveb) - spolupracujeme při udržování systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a při plnění povinností v oblasti BOZP a PO
 • KANBAN SERVIS s.r.o., Praha, provozovna Ústí nad Orlicí - (obchodní činnost se spojovým materiálem) - spolupracujeme při udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
 • KAVYL, spol. s r.o., Mohelno - (realizace staveb) - spolupracujeme při udržování kvality a EMS dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005
 • KF-NOVODUR s.r.o., Praha, provozovna Ledeč n.S. - (galvanické linky a výrobky z plastů) - spolupracujeme při udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, při správě dat na počítačové síti, při tvorbě webové prezentace a při plnění povinností v oblasti BOZP a PO
 • Lesní společnost Ledeč n.S., a.s., Ledeč n.S. - (péče o lesní fond) - spolupracujeme při udržování systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2016 a CFCS 2002:2013
 • LIMID MOHELNO, s.r.o., Mohelno - (tváření kovů) - spolupracujeme při udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
 • MHA, s.r.o., Humpolec (výroba tonerů) -  spolupracujeme při vedení dokumentace k odpadovému hospodářství
 • SKARTACE, s.r.o., Ledeč nad Sázavou, provoz Praha (skartace dokumentace) -  spolupracujeme při vedení dokumentace k odpadovému hospodářství
 • Smurfit Kappa Olomouc s.r.o., Olomouc - (výroba obalů) - spolupracujeme při plnění povinností v oblasti BOZP, PO a ekologie
 • STARMON s.r.o., Choceň - (zabezpečovací zařízení na železnici, autodoprava) - spolupracujeme při udržování systému QEH&S dle ČSN EN ISO 9001:2009,ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a při plnění povinností v oblasti BOZP a PO
 • ŠELA stavel s.r.o., Choceň - (realizace staveb) - spolupracujeme při plnění povinností v oblasti BOZP a PO
 • TANTO s.r.o., Brno - (obchodní činnost s nátěrovými hmotami) - spolupracujeme při udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016
 • UNIMONT J.C.K. s.r.o., Hradec u Ledče n.S. - (realizace staveb) - spolupracujeme při udržování systému kvality a EMS dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005
 • VARIMA a.s., Liberec - (elektromontáže) - spolupracujeme při plnění povinností v oblasti BOZP a PO
 • VH MONT-STAV s.r.o., Náměšť n.O. - (realizace staveb) - spolupracujeme při plnění povinností v oblasti BOZP a PO
 • Vzduchotechnika Choceň s.r.o., Choceň - (výroba vzduchotechniky a příslušenství) - spolupracujeme při plnění povinností v oblasti BOZP a PO
 • ZKS miltex s.r.o., Miletín - (výroba vlnařské příze) - spolupracujeme při udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016.

Ekonomika a účetnictví

S ohledem na smluvní závazky o mlčenlivosti, nemůžeme zde zveřejňovat konkrétní subjekty, kterým poskytujeme služby v oblasti ekonomiky a účetnictví. Přesto můžeme s plnou odpovědností případným zájemcům sdělit, že zpracováváme:

 • cca 50 agend daňové evidence čtvrtletně,
 • cca 30 agend účetnictví měsíčně,
 • cca 25 mzdových agend měsíčně,
 • cca 50 agend silniční daně ročně,
 • cca 60 agend k dani z přidané hodnoty ve čtvrtletí,
 • cca 100 agend k dani z příjmů fyzických i právnických osob.

Koordinátor BOZP 

Dále uvedené reference jsou uvedeny rozděleny mezerou na aktuálně probíhajících a realizované projekty. U některých referencí je na přání investora uvedeno jen místo realizace činnosti.

 • DP REAL IMMO s.r.o., Brno - (developer) - provádíme výkon funkce koordinátor BOZP na stavbě bytového domu v Liberci  
 • ETP Czech s.r.o., Liberec - (developer) - provádíme výkon funkce koordinátor BOZP na stavbě bytového domu 
 • Gabriel s.r.o., České Kopisty - (zahradnická společnost) - právádíme výkon funkce koordinátor BOZP při rekonstrukci sídla společnosti
 • Liberec, rok 2016/2017 (soukromý investor) - provádíme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového rodinného domu
 • MMT s.r.o., Jablonec n. N.  (výroba strojů a zařízení) - provádíme výkon funkce koordinátora BOZP při rekonstrukci fasády s pracemi ve výšce nad 10 m
 • STARMON s.r.o., Choceň - (zabezpečovací zařízení na železnici) - provádíme výkon funkce koordinátor BOZP na staveništi nové výrobní haly v České Třebové

 

Realizované projekty

 • 1. Rosická s.r.o., Brno - (developer) - prováděli jsme výkon funkce koordinátor BOZP na staveništi při výstavbě komplexu obytných domů v lokalitě Rosice u Brna
 • APP support services s.r.o., Liberec - (správa budov) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nové výrobní haly
 • Družstvo CAMBE, Liberec - (bytové družstvo) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového bytového domu
 • Choceň, rok 2010/2011 (soukromý investor) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového rodinného domu
 • Choceň, rok 2014 (soukromý investor) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového rodinného domu
 • Ing. Miloslav Březka, Hradec Králové - (soukromý investor) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového bytového domu
 • Mníšek u Liberce (soukromý investor) - prováděli jsme výkon funkce koordinátor BOZP na staveništi při výstavbě nového rodinného domu
 • Mníšek u Liberce, část Slovákov (soukromý investor) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového rodinného domu
 • MMT s.r.o., Jablonec n. N.  (výroba strojů a zařízení) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nové výrobní haly
 • MMT s.r.o., Jablonec n. N.  (výroba strojů a zařízení) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi půdní nástavby
 • New Investment s.r.o., Brno (developer) - provádíme výkon funkce koordinátor BOZP na staveništi při výstavbě nového polyfunkčního domu
 • NOPEK a.s., Vysoké Mýto - (cukrářská a pekařská výroba) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového logistického areálu
 • POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Poděbrady, výrobní závod Varnsdorf (potravinářská výroba) - prováděli jsme výkon funkce koordinátor BOZP na staveništi při rekonstrukci provozních prostor
 • POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Poděbrady, výrobní závod Varnsdorf (potravinářská výroba) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při demolici komínu
 • POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Poděbrady, výrobní závod Varnsdorf (potravinářská výroba)  - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi nové podnikové prodejny
 • S.M. Trade s.r.o., Liberec - (správa budov) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového polyfunkčního domu
 • Společnství vlastníků bytů, Ledeč n.S. - (soukromý investor) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při rekosntrukci obvodového pláště
 • STARMON s.r.o., Choceň - (zabezpečovací zařízení na železnici) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového sídla spoelčnosti
 • STARMON s.r.o., Choceň - (zabezpečovací zařízení na železnici) - prováděli jsme výkon funkce koordinátor BOZP na staveništi při rekonstrukci objektu v sídle společnosti

Lektorská činnost

Provádíme lektorskou činnost v rámci svých projektů, nebo na základě žádosti konkrétních subjektů. Někdy se jednalo o jednorázovou činnost, ale mnohdy se jednalo o opakující se činnosti pro konkrétní subjekt. Z realizovaných projketů uvádíme:

 • EVIS vzdělávací služby, Rožnov p.R. - lektorská činost při přípravě osob ucházejících o odbornou způsobilost osob v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 • QMS 96 s.r.o., Praha - lektorská činost při přípravě interních auditorů systémů řízení
 • MARLIN, s.r.o., Uherské Hradiště - lektorská činost v 3 oblastech v projektu "Vzdělávejte se" pro zákazníka JOSTA VSETÍN, s.r.o.
 • Ministerstvo zemědělství, Praha - prováděli jsme školení zaměstnanců Pozemkových úřadů z problematiky koordinátorů BOZP
 • Worthington Cylinders a.s., Hustopeče - lektorská činost při přípravě interních auditorů EMS

Realizované projekty

Zde uvádíme přehled realizovaných projektů zejména z oblasti organizačního poradenství, BOZP a PO:

 • AGROPROJEKT AG s.r.o., Třebíč - (pozemkové úpravy) - spolupracovali jsme při udržování systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 ed.2 a při plnění povinností v oblasti BOZP a PO
 • AGROPROJEKT PSO s.r.o., Brno (pozemkové úpravy) - spolupracovali jsme při udržování systému kvality a EMS dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 a při plnění povinností v oblasti BOZP
 • AMM Otáhal s.r.o., Kobylí - (zahradní bazény a výrobky z plastů) - spolupracovali jsme při výrobkové certifikaci, zpracování dokumentů v Microsoft Office a přípravě k certifikaci systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 ed.2
 • ARMED technologies & partner s.r.o., Havlíčkův Brod - (výroba přepravních obalů) - spolupracovali jsme při udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
 • AUTOELEKTRIK spol. s r.o., Nová Paka - (elektroinstalace pracovních strojů) - spolupracovali jsme při udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a správě ekonomického systému ABRA G3, při správě dat na počítačové síti a při tvorbě webové prezentace
 • BS Vsetín, s.r.o., Vsetín - (realizace staveb a výroba nábytku) - spolupracovali jsme při udržování integrovaného systému řízení dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a při tvorbě webové prezentace
 • CONCORD Bohemia s.r.o., Plzeň - (výroba nábytku) - spolupracovali jsme při udržování systému jakosti a EMS dle norem ČSN EN ISO 9001:2001 ed.2 a ČSN EN ISO 14001:2005
 • CWS s.r.o., Ústí nad Labem, provozovna Ledeč n.S. - (výrobky z plastů) - spolupracovali jsme  při plnění povinností v oblasti BOZP, PO a oblasti ekologie
 • DURIT s.r.o., Měnín - (realizace staveb) - spolupracovali jsme při udržování systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008
 • EVOS-HYDRO, s.r.o., Ledeč n.S. - (realizace staveb) - spolupracujovali jsme při udržování systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008
 • FASTAV servis s.r.o., Planá n.L. - (opravy dopravní techniky) - spolupracovali jsme při udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
 • FILL Pack s.r.o., Lomnice nad Popelkou - (výroba obalů) - spolupracovali jsme při zavádění integrovaného systému jakosti a EMS
 • GALATEK a.s., Ledeč n.S. - (lakovny a příslušenství) - spolupracovali jsme při výrobkové certifikaci a při udržování zavedeného systému jakosti a EMS dle ČSN EN ISO 9001:2001 ed.2 a ČSN EN ISO 14001:2005
 • GEODETICKÁ KANCELÁŘ JBS, s.r.o., Vyškov - (katastr nemovitostí a inženýrská geodézie) - spolupracovali jsme při udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
 • GEOPOZ, s.r.o., Prostějov - (pozemkové úpravy) - spolupracovali jsme při udržování systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 ed.2
 • Hanousek s.r.o., Prostějov - (pozemkové úpravy) - spolupracujeme při udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
 • Ing. František Hanousek, Prostějov - (pozemkové úpravy) - spolupracovali jsme při udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
 • IREKS-ENZYMA s.r.o., Brno - (potravinářské výrobky) - spolupracovali jsme při udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009, při plnění povinností v oblasti BOZP, PO a oblasti ekologie
 • Jan Adrián, Ledeč n.S. - (služby v oblasti BOZP a PO) - spolupracovali jsme při správě dat na počítačové síti
 • JOSTA VSETÍN, s.r.o., Vsetín - (výroba vzduchotechniky a příslušenství) - spolupracovali jsme při řešení problematiky výrobkové certifikace, při tvorbě podnikových norem a při udržování systému kvality a EMS dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005
 • KAVYL, spol. s r.o., Mohelno - (realizace staveb) - spolupracovali jsme při udržování systému řízení BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008
 • LABARA s.r.o., Jindřichov - (výroba a obchodní činnost s elektroizolačními materiály) - spolupracovali jsme při udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
 • LABARA CABLES s.r.o., Jindřichov - (obchodní činnost s kabely a vodiči) - spolupracovali jsme při udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009
 • MESSER Technogas s.r.o., Praha - (distribuce technických plynů) - spolupracovali jsme při revizi dokumentace a postupů v systému jakosti z požadavků normy ČSN EN ISO 9002:1995 na požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001 při zohlednění požadavků systému EMS a koncernovým systémem řízení.
 • ORIS spol. s r.o., Olomouc - (pozemkové úpravy) - spolupracovali při udržování systému systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005
 • PROFIT mobil s.r.o., Havlíčkův Brod - (mobilní komunikace) - spolupracovali jsme v rámci zavádění mobilních komunikací
 • PLANEX BRNO s.r.o., Brno - (pozemkové úpravy) - spolupracovali jsme při udržování systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 ed.2
 • PROGEOS, spol. s r.o., Hodonín - (pozemkové úpravy) - spolupracovali jsme při udržování systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 ed.2 a při plnění povinností v oblasti BOZP a PO
 • Rašelina, a.s., Soběslav - (výroba substrátů) - spolupracovali jsme při udržování systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008 a CFCS 2002:2011
 • REHAU s.r.o., Moravská Třebová - (výrobky pro automobilový průmysl) - spolupracovali jsme při interních auditech systému EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005
 • sdružení podnikatelů GEODÉZIE Ledeč n.S. - (katastr nemovitostí, inženýrská geodézie a organizační poradenství) - spolupracovali jsme na společných projektech v oblasti organizačního poradenství
 • ŠELA stavel s.r.o., Choceň - (realizace staveb) - spolupracovali jsme při udržování systému kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 a při tvorbě webové prezentace
 • TOMAS holding, a.s., Dražovice - (realizace staveb) - spolupracovali jsme při udržování systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008
 • TOST.cz, s.r.o., Ledeč n.S. - (realizace staveb) - spolupracovali jsme při udržování systému řízení dle ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 a při tvorbě webové prezentace
 • VARIMA spol. s.r.o., Liberec - (elektromontáže) - spolupracovali jsme při zavádění systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 ed.2
 • VH MONT-STAV s.r.o., Náměšť n.O. - (realizace staveb) - spolupracovali jsme při udržování systému kvality a EMS dle ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005
 • Vladimír Hvězda MONT-STAV, Náměšť n.O. - (realizace staveb) - spolupracovali jsme při udržování systému jakosti a EMS dle ČSN EN ISO 9001:2001 ed.2 a ČSN EN ISO 14001:2005
 • ZITTA - výtahy, s.r.o., Slavkov u Brna - Vážany nad Litavou(výroba a rekosntrukce osobních výtahů) - spolupracovali jsme při posuzování shody s požadavky platné legislativy
 • ZKS miltex s.r.o., Miletín - (výroba vlnařské příze) - spolupracovali jsme při udržování systému EMS dle ČSN EN ISO 14001:2005