Organizační poradenství, BOZP a PO

Za dobu existence společnosti bylo zavedeno více jak 60 systémů v různých kombinacích (QMS, EMS, BOZP, C-o-C). Z tohoto množství je nyní aktivních cca 30 systémů, z nichž některé jsou původně zavedené a některé převzaté, které následně byly aktualizovány a nyní jsou také udržovány. Zmíněných 30 systémů je doplněn o cca 10 projektů, kde je udržována oblast BOZP, PO a ekologie. S ohledem na smluvní mlčenlivost a GDPR více v této oblasti nechceme uvádět. V případě opravdového zájmu o naše služby Vám předložíme konkrétní reference.

Ekonomika a účetnictví

S ohledem na smluvní závazky o mlčenlivosti, nemůžeme zde zveřejňovat konkrétní subjekty, kterým poskytujeme služby v oblasti ekonomiky a účetnictví. Přesto můžeme s plnou odpovědností případným zájemcům sdělit, že zpracováváme:

 • cca 50 agend daňové evidence čtvrtletně,
 • cca 30 agend účetnictví měsíčně,
 • cca 25 mzdových agend měsíčně,
 • cca 50 agend silniční daně ročně,
 • cca 60 agend k dani z přidané hodnoty ve čtvrtletí,
 • cca 100 agend k dani z příjmů fyzických i právnických osob.

Koordinátor BOZP 

Za dobu povinnosti investora zajišťovat tuto činnost bylo realizováno více jak 25 projektů. V roce 2018 jsou realizovány 3 projekty. Činnost koordinátora BOZP na staveništi byly vykonávány na stavbách:

 • 1x výstavba bytového domu a cca 40 rodinných domů v rámci jediného projektu,
 • 1x výstavba posklizňové linky,
 • 4x výstavba různých výrobních hal,
 • 4x výstavba multifunkčního domu,
 • 2x výstavba bytového domu,
 • 4x rekonstrukce objektu,
 • 5x výstavba rodinného domu,
 • práce ve výškách (fasáda, demolice komínu).

Lektorská činnost

Provádíme lektorskou činnost v rámci svých projektů, nebo na základě žádosti konkrétních subjektů. Někdy se jednalo o jednorázovou činnost, ale mnohdy se jednalo o opakující se činnosti pro konkrétní subjekt. 

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.