Organizační poradenství

Kvalifikaci resp. způsobilost poradců společnosti A-Z poradce s.r.o. je možné rozdělit do následujcích  oblastí:

Osvědčení interního auditora

Osvědčení z průběžného vzdělávání