Služby v oblasti BOZP

V oblasti BOZP se pravidelně účastníme doškolovacích kurzů u různých vzdělávacích subjektů a vlastníme platné osvědčení odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik.