Ekonomika a účetnictví

V oblasti ekonomiky a účetnictví aplikujeme ve prospěch klientů požadavky:

 • zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 • zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • a další navazující související platné právní úpravy.

V oblasti vedení účetnictví a daňové evidence zajišťujeme:

 • vedení běžných měsíčních agend v oblasti účetnictví a daňové evidence,
 • zpracování měsíčních a čtvrtletních pokladů pro přiznání k DPH, včetně odesílání elektronických hlášení souvisejícími s přiznáními k DPH – souhrnná hlášení, kontrolní hlášení,
 • doručování veškerých přiznání a podání místně příslušnému finančnímu úřadu,
 • na základě požadavku klienta zpracování průběžných účetních závěrek s propočtem předpokládané daňové povinnosti.

Na základě požadavků klientů zpracováváme účetní výkazy a podkladové rozbory pro banky, statistické výkazy, účetní závěrky a daňová přiznání. V případě dílčí či generální plné moci daňového poradce komunikujeme se správci daně při běžných místních šetřeních.

V oblasti silniční daně:

 • pro klienty s uzavřenou smlouvou zajišťujeme průběžný roční rozpis záloh vyplývající z evidence vozového parku klienta,
 • zpracováváme řádná přiznání k silniční dani do 31.1. následujícího roku.

V oblasti přiznání k dani z nemovitosti a k dani z nabytí nemovitých věcí:

 • zpracováváme na požádání všem našim stálým klientům.

V oblasti mzdové agendy:

 • z předaných podkladů zaměstnavatelů zpracováváme měsíční mzdy zaměstnanců,
 • vedeme veškeré aktuální právní úpravou požadované agendy,
 • v zastoupení zaměstnavatele přihlašujeme a odhlašujeme zaměstnance,
 • na základě plné moci zastupujeme zaměstnavatele v okresech Kroměříž, Přerov a Zlín při pravidelných kontrolách na zdravotních pojišťovnách a správě sociálního zabezpečení,
 • zpracované mzdové podklady zasíláme zaměstnavatelům na požádání v zabezpečeném formátu PDF (výplatní pásky, převodní příkazy, rekapitulace mezd), odesíláme veškeré měsíční podklady elektronicky, popř. poštou na adresy příslušných úřadů…

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.