Služby v oblasti BOZP

S ohledem na požadavky §§ 101 - 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších přepisů, spolupracujeme při plnění požadavků uvedených v těchto paragrafech. V praxi to zejména znamená, že jsme pro zaměstnavatele schopni naplnit požadavky např.:

 • zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších přepisů,
 • zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších přepisů,
 • zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších přepisů,
 • zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších přepisů,
 • a navazujících nařízení vlády, vyhlášek či technických norem.

V praxi to znamená, že pro zákazníky minimálně:

 • zpracováváme návrh kategorizace dle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., včetně spolupráce s akreditovanou laboratoří při případném měření expozičních limitů (viz. vyhláška č.432/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
 • zpracováváme všeobecné směrnice BOZP např. "Zajištění BOZP", "Analýza rizik", "Pracovnělékařská péče", "Řešení pracovních úrazů", "Vzdělávání v BOZP", "Poskytování OOPP", atd.,
 • zpracováváme specifické směrnice BOZP např. "Práce ve výškách", "Práce s chemickými látkami", "Práce na staveništi", "Práce s motorovou pilou", "Chov zvířat", "Skladový řád", "Dopravní řád", atd.,
 • zpracováváme návrh smlouvy s lékařem poskytujícím pracovnělékařské služby,
 • zpracováváme lhůtník revizí a školení,
 • provádíme školení zaměstnanců z oblasti BOZP v intervalech, které jsou optimální pro činnosti zákazníka. Školení provádíme formou promítaných prezentací (máme vlastní dataprojektor s veškerým vybavením, zákazník zajišťuje pouze prostory ke školení),
 • spolupracujeme při řešení pracovních úrazů,
 • účastníme se při kontrolách orgánů státní správy,
 • dodáváme či vypracováváme potřebné formuláře, nebo bezpečnostní značení.

Samozřejmostí jsou pravidelné kontroly pracovišť s identifikací (fotodokumentací a zápisem) slabých míst s návrhem řešení. Provádíme roční kontroly BOZP dle § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, atd.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.