Služby v oblasti PO

Ve smyslu požadavku § 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, provádíme posouzení provozovaných činností podle požárního nebezpečí ve smyslu § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Na základě takovéhoto posouzení mohou být provozované činnosti rozděleny do kategorií:

  • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
  • se zvýšeným požárním nebezpečím,
  • s vysokým požárním nebezpečím.

Následně pro kategorie se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím zajišťujeme naplnění požadavků zejména § 6 a § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. V praxi to znamená:

  • zpracování potřebné dokumentace (dle kategorie požárního nebezpečí),

a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
b) posouzení požárního nebezpečí,
c) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
d) požární řád,
e) požární poplachové směrnice,
f) požární evakuační plán,
g) dokumentace zdolávání požárů,
h) řád ohlašovny požárů,
i) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
j) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
k) požární kniha,
l) dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, popřípadě požární hlídky.

  • jmenování odpovědných osob (osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, preventista požární ochrany, členové preventivní požární hlídky),
  • provádění pravidelných školení o požární ochraně,

- osoby pověřené zabezpečováním požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době, preventista požární ochrany, členové preventivní požární hlídky 1x ročně,
- zaměstnanci 1x za 2 roky,
- vedoucí zaměstnanci 1x za 3 roky.

  • provádění pravidelných kontrol požární bezpečnosti ze strany odborně způsobilé osoby,

- prostory bez zvýšeného požárního nebezpečí 1x ročně,
- prostory se zvýšeným požárním nebezpečí 1x za 6 měsíců,
- prostory s vysokým požárním nebezpečí 1x za 3 měsíce.

  • účast u kontrol orgánů státního požárního dozoru.

Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte.