Koordinátor BOZP 

Dále uvedené reference jsou uvedeny rozděleny mezerou na aktuálně probíhajících a realizované projekty. U některých referencí je na přání investora uvedeno jen místo realizace činnosti.

 • DP REAL IMMO s.r.o., Brno - (developer) - provádíme výkon funkce koordinátor BOZP na stavbě bytového domu v Liberci  
 • ETP Czech s.r.o., Liberec - (developer) - provádíme výkon funkce koordinátor BOZP na stavbě bytového domu 
 • Gabriel s.r.o., České Kopisty - (zahradnická společnost) - právádíme výkon funkce koordinátor BOZP při rekonstrukci sídla společnosti
 • Liberec, rok 2016/2017 (soukromý investor) - provádíme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového rodinného domu
 • MMT s.r.o., Jablonec n. N.  (výroba strojů a zařízení) - provádíme výkon funkce koordinátora BOZP při rekonstrukci fasády s pracemi ve výšce nad 10 m
 • STARMON s.r.o., Choceň - (zabezpečovací zařízení na železnici) - provádíme výkon funkce koordinátor BOZP na staveništi nové výrobní haly v České Třebové

 

Realizované projekty

 • 1. Rosická s.r.o., Brno - (developer) - prováděli jsme výkon funkce koordinátor BOZP na staveništi při výstavbě komplexu obytných domů v lokalitě Rosice u Brna
 • APP support services s.r.o., Liberec - (správa budov) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nové výrobní haly
 • Družstvo CAMBE, Liberec - (bytové družstvo) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového bytového domu
 • Choceň, rok 2010/2011 (soukromý investor) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového rodinného domu
 • Choceň, rok 2014 (soukromý investor) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového rodinného domu
 • Ing. Miloslav Březka, Hradec Králové - (soukromý investor) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového bytového domu
 • Mníšek u Liberce (soukromý investor) - prováděli jsme výkon funkce koordinátor BOZP na staveništi při výstavbě nového rodinného domu
 • Mníšek u Liberce, část Slovákov (soukromý investor) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového rodinného domu
 • MMT s.r.o., Jablonec n. N.  (výroba strojů a zařízení) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nové výrobní haly
 • MMT s.r.o., Jablonec n. N.  (výroba strojů a zařízení) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi půdní nástavby
 • New Investment s.r.o., Brno (developer) - provádíme výkon funkce koordinátor BOZP na staveništi při výstavbě nového polyfunkčního domu
 • NOPEK a.s., Vysoké Mýto - (cukrářská a pekařská výroba) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového logistického areálu
 • POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Poděbrady, výrobní závod Varnsdorf (potravinářská výroba) - prováděli jsme výkon funkce koordinátor BOZP na staveništi při rekonstrukci provozních prostor
 • POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Poděbrady, výrobní závod Varnsdorf (potravinářská výroba) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při demolici komínu
 • POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Poděbrady, výrobní závod Varnsdorf (potravinářská výroba)  - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi nové podnikové prodejny
 • S.M. Trade s.r.o., Liberec - (správa budov) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového polyfunkčního domu
 • Společnství vlastníků bytů, Ledeč n.S. - (soukromý investor) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při rekosntrukci obvodového pláště
 • STARMON s.r.o., Choceň - (zabezpečovací zařízení na železnici) - prováděli jsme výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi při výstavbě nového sídla spoelčnosti
 • STARMON s.r.o., Choceň - (zabezpečovací zařízení na železnici) - prováděli jsme výkon funkce koordinátor BOZP na staveništi při rekonstrukci objektu v sídle společnosti