Lektorská činnost

Provádíme lektorskou činnost v rámci svých projektů, nebo na základě žádosti konkrétních subjektů. Někdy se jednalo o jednorázovou činnost, ale mnohdy se jednalo o opakující se činnosti pro konkrétní subjekt. Z realizovaných projketů uvádíme:

  • EVIS vzdělávací služby, Rožnov p.R. - lektorská činost při přípravě osob ucházejících o odbornou způsobilost osob v prevenci rizik dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
  • QMS 96 s.r.o., Praha - lektorská činost při přípravě interních auditorů systémů řízení
  • MARLIN, s.r.o., Uherské Hradiště - lektorská činost v 3 oblastech v projektu "Vzdělávejte se" pro zákazníka JOSTA VSETÍN, s.r.o.
  • Ministerstvo zemědělství, Praha - prováděli jsme školení zaměstnanců Pozemkových úřadů z problematiky koordinátorů BOZP
  • Worthington Cylinders a.s., Hustopeče - lektorská činost při přípravě interních auditorů EMS